سامانه آزمون مجازی
مرکز سنجش دانشگاه علوم پزشکی کرمان
درباره محصول- نگارش:

نظر به اینکه به زودی ورود به سامانه آزمون از طریق رمز پویا خواهد بود لذا هر چه سریعتر به سامانه سما جهت به روز رسانی شماره موبایل و آدرس ایمیل خود مراجعه نمایید

راهنمای داوطلب آزمون


- نام کاربری = کد ملی     رمز عبور = شماره دانشجویی
- داوطلب می بایست حداقل نیم ساعت قبل از زمان شروع آزمون، با ورود نام کاربری و رمز عبور، از فعال بودن آزمون مربوطه، اطمینان یابد.
- در زمان برگزاری آزمون، در صورت قطع موقتی ارتباط، داوطلب می تواند دوباره وارد آزمون شده ولی مدت زمان قطعی به زمان کلی آزمون اضافه نخواهد شد.  
- حداکثر تا 5 دقیقه بعد از شروع آزمون امکان ورود به سامانه وجود خواهد داشت.
- در هر صفحه آزمون فقط یک سوال وجود دارد و در صورت رفتن به صفحه بعدی، امکان برگشت به صفحه و سوال قبلی وجود نخواهد داشت.
 

موارد تخلف

- قراردادن نام کاربری و کلمه عبور خود در اختیار دیگران

- گرفتن عکس از صفحات آزمونها و انتشار سؤالات آزمونها به ویژه در فضای مجازی

- ارسال سؤالات به دیگران و یا دریافت آن

- گذراندن آزمون بجای دیگران و یا هر نوع ارتباط با کسانی که اقدام به این تخلف نمایند